Takläggning

Om företaget

Elit-Plåt Öresund
-Ett mindre företag med stor erfarenhet!
Vi arbetar med alla typer av byggplåt inklusive takavvattning.

Vi arbetar med flera konsumentinriktade byggföretag och löser allt från ett fönsterbleck, omplåtning av en kupa, en ny krönplåt till en mur, ett stänkskydd i koppar i ett kök, en ny skorsten. Helt enkelt allt avseende renovering, ombyggnad eller unika designlösningar.

Vi arbetar väldigt ofta som underentreprenör på större entreprenader och här skiljer sig jobben också åt. Vi åtar oss större bandtäckningar och byggplåt på större industrifastigheter vid tex omläggning av tak inklusive löpande underhåll.

här har vi en service som tar hand om ett bleckbyte på en styckedörr så att våra kunder kan känna sig trygga med att vi tar stora som små jobb.

Välkommen till oss med just ditt projekt!

Samarbetspartners

placeholder.png
Christopher Svanberg

Projektledare

Elitplåt

Våra medarbetare